Honorárny konzul

Honorárny konzul Patrik Rapšík

Honorárny konzul Tuniskej republiky na Slovensku.

Vo funkcii od roku 2019.

Patrik Rapšík vyštudoval Žilinskú univerzitu v Žiline. Od roku 2019 je členom Klubu honorárnych konzulov na Slovensku. Primárne sa venuje rozvoju aktivít vo viacerých oblastiach, vrátane informačných technológií a smart city, aktívne podporuje popredných slovenských športovcov a výrazne sa zasadzuje za podporu akademickej sféry a jej prepájania s praxou.


Je ženatý, má dvoch synov a žije v Martine.