Konzulát

Honorárny konzulát Tuniskej republiky na Slovensku bol efektívne zriadený dňa 23. 5. 2019. Pri plnení pracovných úloh honorárny konzulát úzko spolupracuje s Veľvyslanectvom Tuniskej republiky v Budapešti, ktoré je akreditovaným zastupiteľským úradom Tuniskej republiky pre Slovenskú republiku.

Kontaktné údaje

Adresa:

P. Mudroňa 5
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel:

+421 905 030 106

E-Mail:

hconsulate@tunisia.sk

Riaditeľ honorárneho konzulátu:

Tomáš Olexa
Chief Liaison Officer

Úradné hodiny: 

Utorok: 10.00 – 12.00 h
Štvrtok: 10.00 – 12.00 h
(Osobné stretnutia výhradne na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru.)