Honorárny konzul Tuniskej republiky na Slovensku.

Honorárny konzul Patrik Rapšík

Na tejto pozícii je od roku 2019. Patrik Rapšík študoval na Žilinskej univerzite v Žiline. Od roku 2019 je členom Klubu honorárnych konzulov SR. Primárne sa venuje rozvoju aktivít vo viacerých oblastiach, ako sú informačné technológie a koncept smart city, aktívne podporuje slovenských vrcholových športovcov a vo veľkej miere prispieva k prepojeniu akademickej sféry a praxe.

Pán Rapšík je ženatý, má dvoch synov a žije v Martine.